Ustvarjalnik uvaja spletno platformo za poučevanje podjetništva

Ustvarjalnik je že dolgo pripoznan kot zlati standard na področju podjetniških vsebin za začetnike, naši podjetniški krožki, delavnice ter akademije so za mnogo podjetnikov v Sloveniji pomenili prvi korak v poslovni svet. Izkušnje iz našega dosedanjega pedagoškega delovanja smo zdaj s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj strnili v obliki spletne platforme, ki smo jo poimenovali e-Ustvarjalnik.
V zadnjih mesecih smo izdelali povsem novo spletno platformo, za katero verjamemo, da bo postala osrednja informacijska točka za podjetnike začetnike, ki so pripoznali podjetniško idejo, a jim manjka usmeritev in znanja, da jo tudi realizirajo. Želimo si, da bomo s tem bistveno povečali število podjetnikov, ki se bodo vključili v naše programe, hkrati pa poslovnim partnerjem dokazali, da posedujemo najbolj učinkovite pedagoške pristope na področju podjetništva.
Uspešni smo bili pri prijavi na javni razpis za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja MSP “E-poslovanje 2019-2022” kjer smo prejeli 30.000eur nepovratnih sredstev, s katerimi smo financirali izdelavo spletne predstavitve naših produktov (mentorstvo, delavnice, ipd…), produkcijo videovsebin (online podjetniška akademija) ter izgradnjo baze znanja ter mentorskega portala, kjer je prek spleta možno naročiti naše storitve. Spletno mesto ter podjetniško akademijo smo pripravili v treh jezikih: slovenskem, angleškem ter srbohrvaškem.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
shares