Mentorstvo

USTVARJALNIKOVO INDIVIDUALNO MENTORSTVO ZA PROJEKTNE EKIPE

Ustvarjalnikovo individualno mentorstvo je namenjeno ekipam (lahko tudi posameznikom), ki že delajo na svojem poslovnem projektu ali pa imajo povsem jasno razdelano idejo za svoj projekt. Izhaja iz prepričanja, da se pred uresničitvijo idej zatakne zaradi enega od treh razlogov:

POMANJKANJE DENARJA ZA ZAČETEK

– ko ne veš, kako bi si pridobil vse potrebno, da lahko sploh začneš.

POMANJKANJE ZNANJA ZA IZPELJAVO PROJEKTA

– ko ne veš, kaj vse moraš narediti, da lahko tvoja zamisel postane posel.

POMANJKANJE VOLJE IN DISCIPLINE ZA DOKONČANJE

– ko začneš stvari odlašati in prelagati ali ko hočeš obupati ob večji oviri.

Individualna pomoč mentorja je zato najlažji in najbolj gotov način, da svoj poslovni projekt izpeljete. Poteka v obliki rednih srečanj, na katerih vas mentor vpraša o stanju v projektu, potem pa iz svojih izkušenj predlaga naslednje korake in skrbi, da zastavljeno tudi izpeljete. Mentorji ekipam konkretno pomagajo na naslednje načine:

  • svetujejo, kako pridobiti denar za zagon
  • pomagajo sestaviti terminski načrt za izpeljavo projekta
  • pomagajo organizirati ekipo
  • prispevajo priporočila in svoje kontakte, ki lahko pomagajo ekipi
  • nadzirajo delo ekipe in pomagajo, da se drži rokov

KDO MENTORIRA?

Mentorji so izkušeni podjetniki mlajše generacije, ki so v okviru Ustvarjalnika pomagali do realizacije številnim mladim podjetniškim ekipam. Najbolj je koristno za tiste, ki so šele na začetku in se prvič spoznavajo s poslom, a med našimi vrstami so vsekakor tudi strokovnjaki, ki se lahko osredotočijo samo na določene segmente posla: na pridobivanje investicijskih sredstev, na trženje svojega produkta ali podobno.

ZAKAJ MENTORSTVO?

IZKUŠNJE

NASVETI

USMERITVE

POSTOPEK INDIVIDUALNEGA MENTORSTVA

Vsako mentorstvo se začne z diagnozo trenutnega stanja. Skozi strukturiran in poglobljen pogovor se mentor in ekipa dodobra spoznata. Mentor poskrbi, da razume tako poslovni model, kot dolgoročni cilj ekipe, hkrati pa jo spozna tudi na osebnostnem nivoju.

Ekipa nato skupaj z mentorjem izdela terminski načrt dela, v katerem si postavijo konkretne in merljive cilje, ki jim bodo sledili v obdobju mentoriranja. To služi tako mentorju, ki ekipo usmerja k cilju, kot za ekipo, saj si po tem načrtu lažje organizira svoje delo.

Ekipa se z mentorjem dobiva na rednih srečanjih, ki glede na dogovor potekajo bodisi tedensko, bodisi mesečno. Vsako srečanje je strukturirano in vključuje predstavitev napredka ekipe od zadnjega srečanja ter dogovor za delo do prihodnjega. Med obema mentor pomaga ekipi z nasveti in predlogi.

V okviru rednih srečanj mentor po lastni presoji ekipi pomaga z različnimi nasveti s strokovnega področja ali pa jim pomaga priti do kontaktov s potencialnimi partnerji, vlagatelji ali drugimi mentorji. V ta namen lahko mentor ekipi naloži tudi konkretne naloge. Ob koncu obdobja mentoriranja mentor z ekipo opravi evalvacijo, ki vključuje tudi določitev strateškega načrta dela v bodoče.

PAKETI MENTORSKIH STORITEV

MENTOR SPECIALIST

5 mentorskih ur / (srečanja 1x na 14 dni)

V petih srečanjih bo ekipa skupaj z mentorjem rešila konkreten poslovni problem – kako priti do prve prodaje; kako pridobiti sredstva za svoj projekt, kako dobiti partnerja…

50 € + DDV/mesec
250 € + DDV

USTVARJALNIKOV PODJETNIŠKI MENTOR

15 mentorskih ur (srečanja 1x na teden)

V 15 tednih bo ekipa skupaj z mentorjem razdelala svojo poslovno idejo. Izdelala bo prvi prototip in našla prve kupce, ter ob koncu izdelala načrt razvoja svojega podjetja.

250 € + DDV/mesec
750 € + DDV

RAZNOVRSTNA EKIPA U. MENTORJEV

30 mentorskih ur (srečanja 2x na teden)

Intenzivna oblika mentorstva je namenjena zahtevnejšim ekipam, ki si za cilj postavijo sklenitev pogodbe s konkretnim partnerjem ali pridobitev zunanjega vlagatelja.

500 € + DDV/mesec
1.500 € + DDV

REZERVIRAJ SVOJ PRVI BREZPLAČNI TERMIN

Vaše ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Zanimam se za paket

Vaše sporočilo

Z vnosom podatkov v obrazec se strinjate, da lahko Ustvarjalnik le-te uporabi izključno za odgovor na vaše sporočilo. Ti podatki se nikjer ne hranijo.